Visning: Relationer

Plats: Uppsala konstmuseum

31 januari

Tid: 14:00 – 14:45

Former, linjer, färgfält. I utställningen Relationer riktas strålkastaren mot den konkreta konsten. Här presenteras verk från sex generationers konkretister, sex konstnärer som alla har en gemenskap i ett bildspråk med fokus på färgers, ytors och linjers samspel. Titeln Relationer syftar på de samband som finns och uppstår inom ett konstverk, det som händer i bilden. Men relationer är även det som uppstår mellan konstverken i utställningen och de som finns mellan de deltagande konstnärernas generationer. Inom modernismen fanns också en stark tilltro till den relation som här och nu uppstår mellan konstverk och betraktare.

Utställningen består av verk från tiden efter andra världskriget fram till våra dagar. Den innehåller även flera exempel på konstverk som är integrerade med arkitektur och miljö på allmänna och gemensamma platser som parker, skolor och sjukhus.