Den obäddade sängen

4 september

Tid: 13:00 – 15:30

Få konstnärer har som Anna Sjödahl skildrat vardagens brottningsmatch av att vara konstnär och mor i ett patriarkalt samhälle. Ta del av ett seminarium där hennes konst presenteras i en internationell kontext och där du får se 1970-talets konstnärliga feminism i backspegeln.

Seminariet sker på museet och sänds också live 13.00-15.30. Merparten av talarna är på plats.

Delta genom denna länk. Eller boka biljett här: 

Med ikoniska verk som Vår i Hallonbergen och Barbros drömmar, sammanfattar Anna Sjödahl 70-talets politiska debatt, av jämställdhetskamp och kritik av samhällsbygget som ett industriellt och icke humant projekt.I konsten blir hemmets interiör och tingen representanter för strukturer och konventioner. Sjödahls feministiska perspektiv avspeglade sig i ett fokus på barns världar, kritik av klassamhället och patriarkatet samt negligering av miljöfrågor.

Vardagens ting och ritualer
I utställningen All denna jävla lycka - Anna Sjödahl, presenteras ett mångfacetterat och komplext konstnärskap som sträcker sig över drygt tre decennier. Här visas även ett intresse för filosofiska och existentiella frågor, samt landskapsmåleri av mer klassisk modell. Ett återkommande tema är just vardagens ting och ritualer, vilka granskas och omkodas. Den obäddade sängen är en inbjudan till ett dolt rum, men kan också ses som en öppen fråga om var gräsen går mellan det personliga, det privat och det kollektiva.

Internationell kontext
Seminariet presenterar Anna Sjödahls verk ur en internationell kontext, med länkarna till Judy Chicagos The Dinner Party (1974-79) och Mary Kellys Post Partum Documents (1973-79), eller Monica Sjöös verk God Giving Birth (1969). 70-talets första våg av feminism har ofta kritiserats för en essentialistisk hållning och brist på intersektionella perspektiv. Samtidigt finns det en samstämmighet med samtida konst i Anna Sjödahls blick på det personlig och vardagliga och i sitt bejakande av motsättningar mellan konst och vardag. Seminariet vill tillsammans med samtida konstnärer också dra paralleller mellan andra och fjärde vågens feminism, och samtida hbtq+perspektiv.

Program

13.00-13.10 Daniel Werkmäster Museichef, Åsa Thörnlund och Rebecka Wigh Abrahamsson, intendenter, hälsar välkomna. 

13.10-13.55 Föredrag: Anna Sjödahl och 1970-talets internationella feminism, Katarina Wadstein MacLeod professor i konstvetenskap Södertörns högskola.

13.55-14.25 Samtal: Om arvet efter Anna Sjödahls ikoniska utställning Var Dags Liv 1973, och varför hennes konst fortfarande är viktig idag.
Åsa Norman, konstnär, Helena Scragg, intendent Norrköpings konstmuseum.

Åsa Norman Var dag lever 2020 foto konstnären

14.25-14.40 Paus

14.40-15.10 Samtal: On common ground – feminist iconic art practices and their legacy today.
Alba Folgado och Carlota Mir, frilansande curatorer och organisatörer av programmet “My friend is here” i samarbete med Konsthall C, 9-13 juni. Samtal modererat av Rebecka Wigh Abrahamsson Engelska. Förinspelat samtal.

Copyright Paola Agosti 

15.10-15.30 Samtal: Secondary Archive, om feministisk konsthistorieskrivning i Östeuropa, Honorata Martin, konstnär och Bogna Stefańska, curator Museum of Modern Art i Warszawa. Engelska. Förinspelat samtal.

Bild: Honorata Martin, Home Stop. Revolve Performance Art Days 2018, Uppsala konstmuseum. Foto Pär Fredin.  

Seminariet arrangeras av Uppsala konstmuseum, Norrköpings Konstmuseum, Södertörns högskola och föreningen Genus i museer.

Om de medverkande:

Katarina Wadstein MacLeod är professor i konstvetenskap vid Södertörns högskola, samt ledamot i Sveriges unga akademi. I sin forskning har hon med hjälp av feministisk teori och kritiska kulturstudier undersökt konstnärliga gestaltningar i modern och samtida konst. Kropp, kön och domesticitet hör där till hennes intresseområden. I Wadstein MacLeods senaste bok Bakom gardinerna: hemmet i svensk konst under nittonhundratalet från 2018, undersöks konstnärliga gestaltningar av just hemmet under 1900-talet. Boken berör även frågor som kvinnorörelsen, identitet och sexualitet.

Alba Folgado är curator baserad i Uppsala. Hennes curatoriella praktik berör frågor om samtida politiska och sociala tillstånd som hon undersöker genom kritiska perspektiv. Folgado är intresserad av hur konstnärer och aktivister förhåller sig och reagerar på den moderna stadens strukturer och hur dessa strukturer påverkar människors liv. Folgado har en masterexamen från Royal College of Art och erhöll Botin Foundation stipendiet för curatoriella studier 2016 samt 2017. Hon har samarbetat med museer såsom Moderna museet och Gasworks i London.

Carlota Mir är en curator, författare och forskare, baserad i Stockholm och Wien. Hennes praktik rör sig kring konst och kunskapsskapande, inom vilket hon utforskar feministisk aktivism, transnationalitet, kollektivism och relationen mellan konst och aktivism. Hon arbetar även som redaktör och översättare.

Åsa Norman är textilkonstnär, utbildad vid HDK Steneby och Konstfack. Hon ingår i konst- och konsthantverkskollektivet Den Nya Kvinnogruppen – DNK, och samarbetar även med Frida Hållander. De båda deltog i det fleråriga konstnärliga projektet Fabriksflickorna – De viljefulla textilarbetarna, med utställning på Mint konsthall i ABF-huset i Stockholm hösten 2020, där textilproduktion och hemindustri undersöktes utifrån ett kvinnligt perspektiv.

Helena Scragg är intendent vid Norrköpings konstmuseum och medcurator till Anna Sjödahl – All denna jävla lycka. Scragg arbetar för närvarande med ett treårigt utställningsprojekt som uppmärksammar kvinnlig rösträtts hundraårsjubileum.  

Honorata Martin är en polsk konstnär som framför allt ägnar sig åt måleri och performance. Ett återkommande tema i hennes konst är starka känslor och atmosfärer. Detta undersöker hon genom att utforska våra egna psykologiska, fysiska och emotionella gränser, och hur vi kan överkomma dessa begränsningar och rädslor. Hennes konst präglas av ett både brutalt och humoristiskt formspråk. 2018 deltog Martin i Revolve Performance Art Days på Uppsala konstmuseum.

Bogna Stefańska är researcher och curator för publikt program på Museum of Modern Art i Warszawa. Konst som behandlar klimatfrågan är ett av forskningsområdena. Hon arbetar också med att skriva om kanon kring feministisk och aktivistisk konst. Bland annat är hon engagerad i Atlas of Anti-fascist Year – ett brett socialt arkiv kring aktivister mot krig och fascism. Hon är även co-curator till festivalen HER Docs Film Festival, vilken lyfter fram kvinnliga filmskapare.

Mer om konstnären och utställningen
Anna Sjödahl (1934-2001) föddes i Göteborg och utbildade sig på Konsthögskolan 1959-64. Hon finns representerad på Moderna Museet, Göteborgs konstmuseum, Borås konstmuseum, Skövde konstmuseum, m fl.

Utställningen är ett samarbete mellan Mjellby konstmuseum, Uppsala konstmuseum, Norrköpings konstmuseum. Utställningsturnén startade på Mjellby konstmuseum 13 februari, fortsätter till Uppsala konstmuseum med öppning 29 maj, vidare till Norrköpings konstmuseum 25 september, och avslutas på Skövde konstmuseum 24 mars 2022