Prints & Ceramics

11 september

Tid: 11:00 – 17:00

Digital vernissage: 14.00

Utställningen är öppen 11.00-17.00 med fri entré.

I en processbaserad utställning lyfts konstmuseets egen samling av konstverk och konstföremål av grafik och keramik fram. Omvårdnaden av och vördnaden för tingen är centralt i en museiarbetares vardag. Museiarbetarens specifika rörelsemönster och gester skapas utifrån omsorgen för tingen. Till utställningen har koreografen Marie Fahlin bjudits in att tillsammans med personalen utforska dessa återkommande rörelser och skapa en koreografi. Här kommer grafiska blad och Upsala-Ekeby keramik som inte mött dagsljus på länge att möta sin publik.