Intricate Details 

14 november

Tid: 13:00 – 17:00

14 november
Tid: 13:00 – 17:00
Uppsala konstmuseum, våning 4

I Intricate Details inspireras tre dansare av hanterandet av konstföremål liksom de utställda konstobjekten och rör sig genom ett koreograferat material i omtagningar, repetitioner, loopar och variationer. Abstraherade gester, detaljer som lyfts fram och relationer som upptäckts skapar en pågående och föränderlig relation mellan kroppar och ting. Verket framförs i utställningen Prints & Ceramics och är en fortsättning av den koreografiska undersökning som Marie Fahlin inlett tillsammans med museets personal och dansenheten Region Uppsala kring rörelsemönster och hantering av konst.

Parallellt samlat ljudkonstnären Anna-Karin Brus upp ljud från föremålen, personalen och besökarna med hjälp av kontaktmikrofoner och kassettbandspelare. Liksom ett eko av koreografin, används omtagningar, repetitioner, loopar och variationer. Ljuden vävs ihop till en osynlig matta som ger en extra dimension till upplevelsen av utställningen.

Utställningen Prints & Ceramics – Ett koreografiskt utforskande av museilogistik, erbjuder möten med olika delar av ett museum, från magasinets slutna rum till utställningsrummets publika delar. Intricate Details är en del av programmet på museidagen.

Koreografi:
Marie Fahlin

Dansare:
Sybrig Dokter 
Disa Krosness
Maria Öhman

Musik/Ljud:
Anna-Karin Brus

I samarbete med Region Uppsala, dansenheten.