Panelsamtal: Living Library #2: How to Listen Co-shaping an exchange of narratives and learning together.

9 juni

Tid: 15:00 – 16:30

”The Living Library” är ett rum för samtal i skärningspunkten mellan fiktion, handling och forskning. I en serie av tre samtal, ledda av förändringsledaren, pedagogen och författaren Pernilla Glaser, kommer forskare, aktivister och konstnärer tillsammans diskutera begreppet klimaträttvisa genom vitt skilda berättelser och perspektiv. Samtalen sker på engelska via zoom.

Anmäl dig här: http://doit.medfarm.uu.se/kurt20747

Gäster:

Viktoria Walldin, social Anthropologist, White Arkitekter
Michele-Lee Moore, Stockholm Resilience Centre, Stockholm University 
Maria Thereza Alves, artist
Johannes Heldén, artist and poet

Mer information på engelska:

https://climatechangeleadership.blog.uu.se/living-library/

Mer om konstnärerna:

Maria Thereza Alves

Uppvuxen i São Paulo, Brasilien, Maria Thereza Alves har arbetat och ställt ut internationellt sedan 1980-talet och deltagit i ett stort antal biennaler. I sitt konstnärskap låter hon tystade historier och specifika lokala omständigheter knutna till en plats få tala. Hennes projekt är forskningsbaserade och sprungna ur interaktionen med materiella och sociala omständigheter på platser där hon verkar, genom arbeten eller residens. Projekten uppstår ur lokala behov och utvecklas genom de dialoger som uppstår mellan material, platsens förutsättningar och sociala omständigheter. I sin praktik har hon medvetet valt att bortse från västerländska motsatspar som natur och kultur, konst och politik, konst och vardag. Istället väljer hon att i en relationell praktik samarbeta med människor i olika samhällsgrupper som jämlikar. Detta kräver en rörelse som ständigt korsar dessa binära motsatser.

Läs mer om Maria Thereza Alves på http://www.mariatherezaalves.org/
 

Johannes Heldén

Johannes Heldén är bildkonstnär, författare och musiker. Hans interdisciplinära praktik kretsar kring poesi, ekologi, artificiell intelligens,vetenskap, kommunikation mellan arter samt narrativa strukturer.  Det senaster projektet Astroecology publicerades på tre språk, och blev en interaktiv performance på Dramaten, digitala konstverk som visades på Bonniers Konsthall, och New New Hampshire & Clouds (samt en hybrid-installation/publication på Momentum biennalen). Johannes Heldén har gett ut fyra musikalbum och nu nyligen Takträdgårdar (OEI) samt System (Irrlicht), liksom sju digitala verk där poesi och bildkonst möts. Under våren är Heldén aktuell med deltagande i utställningen Seeds of resistance på Eli and Edythe Broad Art Museum vid Michigan State University.

Läs mer om Johannes Heldén på: https://www.johanneshelden.com/

Arrangörer:

Climate Change Leadership, Uppsala universitet 
Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet
Uppsala konstmuseum
Mistra Environmental Communication