Panelsamtal: Living Library #1 : Whose Knowledge? Othering of knowledge, people and power.

11 maj

Tid: 15:00 – 16:30

”The Living Library” är ett rum för samtal i skärningspunkten mellan fiktion, handling och forskning. I en serie av tre samtal, ledda av förändringsledaren, pedagogen och författaren Pernilla Glaser, kommer forskare, aktivister och konstnärer tillsammans diskutera begreppet klimaträttvisa genom vitt skilda berättelser och perspektiv. Samtalen sker på engelska via zoom.

Anmäl dig här: http://doit.medfarm.uu.se/kurt20747

Gäster:

Anselmo Matusse, forskare, Universitetet i Kapstaden
Per Olsson, forskare, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet
Maria Tengö, forskare, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet
Ingela Ihrman, konstnär

Mer information på engelska:

https://climatechangeleadership.blog.uu.se/event/living-library-1-whose-knowledge-othering-knowledge-people-and-power/

Mer om konstnären Ingela Ihrman:

Ingela Ihrman bor och arbetar i Malmö. Hennes konstnärliga projekt genereras utifrån vardagens starka känsloregister, samt behovet att förstå, ifrågasätta och uttrycka aspekter av att vara levande, social och mänsklig. Konstnären fängslas av den njutning och smärta som följer med samexistens, autonomi, ensamhet och längtan efter tillhörighet. Ingela Ihrman riktar blicken mot alla de livsformer och landskap som brukar benämnas som “natur”. Hennes arbete inkluderar skulptur, installation, performance, video och skrivande liksom olika former av samarbeten med forskning, teater och dans. 2019 representerade Ingela Ihrman Sverige i den nordiska paviljongen på Venedigbiennalen.

Läs mer om Ingela Ihrman på http://www.ingelaihrman.com/

Arrangörer:

Climate Change Leadership, Uppsala universitet 
Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet
Uppsala konstmuseum
Mistra Environmental Communication