Lunchvisning: Konsten till Dag Hammarskjölds minne

Plats: Samling på borggården Uppsala slott.

24 november

Tid: 12:15 – 12:45

Offentlig konst - guidade visningar.

Som barn bodde Dag Hammarskjöld på Uppsala slott. Sextio år efter hans död har konstnären Charlotte Gyllenhammar skapat ett nytt minnesmärke som kommer att påminna oss om Dag Hammarskjölds gärningar. Sen tidigare finns också en porträttbyst som har ett lite annat perspektiv på samma person.

Dag H (1).jpg

Svend Lindhart, Minnesmärke över Dag Hammarskjöld. Foto: Stewen Quigley.