Hur skapar vi handlingsutrymme i klimatfrågan?

Plats: Museum Bar & Café

16 mars

Tid: 19:00 – 20:00

Vetenskapen och en majoritet av svenskarna är överens: för att möta klimateffekterna behöver samhället ställas om. Men vad kan vi göra? Hör ett samtal om handlingsutrymme och metoder, från aktivistiska kollektiva initiativ till policyarbete inom omställningsarbetet. Vilken roll kan konsten spela och vilket ansvar har den enskilda individen? Fri entré!

My Lindh.jpg

My Lindhs verk Det fanns nu. My Lindh är förutom konstnär aktiv i gruppen Artists for future. 

Medverkande i samtalet

My Lindh

Konstnären My Linds textbaserade verk arbetar med tids- och  situationsspecifika förskjutningar, där vardagens här och nu ställs mot långa tidslinjer och en oviss framtid. Som konstnär arbetar hon också med kollektiva processer och är också aktiv i gruppen Artist for Future.

Göran Sundqvist

Göran Sundqvist, Professor i sociologi vid Göteborgs universitet, forskar om samspelet mellan kunskap och handling i en pågående klimatomställning. Hans senaste bok är Vem bryr sig? Om klimatforskning och klimatpolitik (Daidalos 2021).

Elisabeth Schellekens Dammann

Elisabeth Schellekens Dammann är lärostolsprofessor i estetik vid Filosofiska institutionen, Uppsala universitet. Hennes forskning berör konstfilosofi, värdeteori och moralfilosofi. Just nu leder hon två forskningsprojekt om perception och kunskap.

Hanna Bergå (moderator)

Hanna Bergå är forskare i miljökommunikation på SLU. Hon forskar kring dialogprocesser mellan myndigheter och samhällsgrupper när komplexa beslut i naturresurser skall fattas.

Samtalsserie: En postum resa in i framtiden

Detta är den andra delen i en samtalsserie med utgångspunkt i utställningen En postum resa in i framtiden. Utställningen tar avstamp i Sten Eklunds grafiska svit Kullahusets hemlighet från 1971. Sviten som består av 53 handkolorerade etsningar  skildrar den fiktiva forskaren JMG Paléens möte med kullahusområdet, ett till synes övergivet område, där det fram till helt nyligen pågått gruvdrift och odlingar. Berättelsen utspelade sig år 1849, i en brytpunkt mot dagens industrialism. I utställningen sammanförs åtta internationellt verksamma, samtida konstnärer med Sten Eklund och utforskar hur vi kan skapa förståelse av den planetära kris vi befinner oss i. 

Samtalet arrangeras i samarbete med Mistra miljökommunikation, SLU.

Boka

Boka din biljett på Tickster 

Pris

Fri entré!

Mat och dryck

Mellan 17.00-21.00  är det AW i museum Bar & Café med DJ, kylda drycker och AW-meny. 

Har du frågor?
Kontakta museets reception. Telefon: 018-727 24 82

Receptionen är bemannad under museets öppettider: tisdag - onsdag: 11.00-17.00, torsdag: 11.00-20.00, fredag - söndag 11.00-17.00.


Varmt välkommen!