Uplands konstförening 90 år – Sammanträden av konstälskande och bildade personer

Plats: Museum Bar & café

23 mars

Tid: 19:00 – 20:00

Uplands konstförening  firar 90 år. Det firar vi med en programserie om föreningen - både tillbakablickar och och framtidsspaningar. Denna torsdag ligger fokus på denna och andra allmänna konstföreningars långa historia. Fri entré!

Konsförening_löptext.jpg

Om Föredraget 

Redan 1832 bildades Sveriges första konstförening i Stockholm. Syftet var att upparbeta allmänhetens smak samt på samma gång hjälpa konstnärerna genom att skapa en avsättning för deras arbeten. Därför  anordnades ”sammanträden av konstälskande och bildade personer till öfverläggningar i alla artistiska ämnen”. Och så är det delvis än idag. Vi får en sammanfattande beskrivning av Uplands konstförenings historia och andra allmänna konstföreningars bakgrund i en europeisk kontext. 


Deltagare: Mikael Falk, Konstansvarig i Järfälla kommun, tidigare förbundssekreterare Sveriges Allmänna Konstförening. 

Föredraget är ett samaarrganemang mellan Uplands konstförening och Uppsala konstmuseum.

Boka

Boka din biljett via Tickster

Pris

Fri entré 

Mat & Dryck 

Mellan 17.00-21.00  är det AW i museum Bar & Café med DJ, kylda drycker och AW-meny. Du kan också köpa annan mat, snacks ochdryck i baren. 

Scen

Museum Bar & Café, hörsalen. 

Längd

60 minuter. 

Välkommen! 

Om Uplands konstförening 

Uplands konstförening bildades 1933 av en grupp konstentusiaster med målsättning att få till stånd ett museum för konst i Uppsala. Föreningen började köpa in konst och de mottog flera donationer. De visade konstutställningar på olika platser i Uppsala – bland annat på studentnationerna. Den första egna utställningslokalen fick man 1948. Den låg i källaren under Stadsbibliotekets dåvarande lokaler på Östra Ågatan. 1972 kunde man flytta in på gamla Hotell Gillet vid Fyris torg och 1982 bildades Stiftelsen Upplands konstmuseum.  Föreningen skänkte då drygt 6 000 verk till den nybildade stiftelsen. 50 års arbete hade resulterat i ett konstmuseum! 1995 gick flytten till Uppsala slott och Uppsala kommun blev ensam huvudman för museet med det nya namnet Uppsala konstmuseum. Ökade kommunala anslag och större lokaler möjliggjorde en expanderande verksamhet.