Involution - Lundahl & Seitl

Man med ögonbindel sträcker ut sin hand till två händer. I förgrunden står två statyer, en saknar sin hand.

Kan man säga att “världen” utgår från varje individuell blick som en sorts projektion? Finns ömsesidighet? Vad händer när skeenden och objekt rör sig fritt från historiska och biografiska fästpunkter och istället blir en del av nuet?

Utställningsperiod

3 september 2021 – 3 oktober 2021

I en nybeställning av verket Symphony of a Missing Room till Uppsala konstmuseums samlingar har duon Lundahl & Seitl utgått från författaren och dramatikern Peter Weiss öppningsscen i romanen Motståndets estetik. Weiss och Lundahl & Seitl delar en metod, ett berättartekniskt grepp, som brukar benämnas ekfras. Genom omslutande skildringar av ett motiv, förflyttas betraktarens position mellan att på avstånd se på ett konstverk, eller vara placerad mitt i motivets händelseförlopp. Dessa förskjutningar är något som Lundahl & Seitl kommer att undersöka vidare.

Symphony of a Missing Room har sedan det första samarbetet med Weld och Nationalmuseum 2009 kommit att utvecklas till en långtgående undersökning av olika museirum och sprängkraften i olika konstverk. Tid och evolution är grunden i dessa kompositioner som reflekterar över museet som fenomen, arvet, men också en möjlig framtid. Symfonin handlar ytterst om förnimmelse och hur den förändras utifrån sin tids värderingar och föreställningar.

Symphony of a Missing Room har bland annat utförts på Nationalmuseum i Stockholm, Royal Academy of Arts i London, Centre Pompidou Metz Frankrike, Gropius Bau i Berlin, Akropolismuseet i Aten, M Leuven i Belgien, Momentum 8 Biennalen i Norge och Kochi Muziris Biennalen i Indien. Verket kommer även att ingå i museets samlingar.

Konstverket presenteras som del av festivalen Revolve Performance Art Days.

Om konstnärerna

Lundahl & Seitl har en bakgrund inom bildkonst och koreografi och är verksamma internationellt med bas i Stockholm och London. De var tidigt ute med postdiciplinära samarbeten som undersöker olika aspekter av existensen. I installationer av en omslutande karaktär förenas teknologi och olika konstformer kring relationer och samband på en plats, samt mellan världen och dess invånare.

Från början av deras samarbete 2005, har Lundahl & Seitl hängett sig åt djupgående undersökningar av hur perception kan fungera som ett aktivt medium. Virtual Reality definierat som en förmåga snarare än en form av teknologi. Var och när existerar ett konstverk? De två konstnärerna arbeta fram en tyst kunskap om hur deras konst tar plats i och genom besökarens egen perception. Genom att utmana logiken och gränserna för vad som definierar och utgör kroppen i ett original, så uppmärksammar konstnärerna även autonomin i besökarens egen kropp; vart den börjar och vart den slutar i rummet, och inom konstruktionen av den sociala kroppen.

Genom ett hermeneutiskt förhållningssätt till processen och skapandet så har Lundahl & Seitl utvecklat en egen konstform.

Uppdaterad: