Hjälp oss att bli bättre

 

Vi vill gärna veta mer om vad du tycker om Uppsala konstmuseum och hur det kan bli mer attraktivt att besöka oss. Hjälp oss genom att svara på en enkät som är det första steget i ett pågående utvecklingsarbete. Vill du bidra mer får du hemskt gärna ange att du vill medverka i en uppföljningsintervju, där vi ställer mer detaljerade frågor.

Gå till enkäten.

Uppdaterad: