Skolprogram

Bild från utställningen. Foto: Pär Fredin

"SMÄLLEN" MED FLERA – Verk ur museets samlingar

Januari 2019–tillsvidare

Hanns Karlewskis skulptur Smällen från 1980 har fascinerat många. En mänsklig träkropp kolliderar med en blank motorhuv. Kraften och rörelsen öppnar upp för berättelser från vardag till myt. Med Smällen som tema sammanförs här olika sorters konstverk i utställningen. Nya som gamla, skulptur, måleri, foto och video. Krockar uppstår eller kanske ett stillsamt samspel. Här visas Lena Cronqvist, Roj Friberg, Jan Svenungsson och Katarzyna Kozyra. Tidigare mästare som Bruno Liljefors, Agnes Cleve och Bror Hjorth är också representerade, liksom delar ur museets samlingar med Upsala-Ekeby-keramik.

Visning och verkstad: Rita din egen stadskarta

Förskola–årskurs 6

Tillsammans tittar vi på en stor bild av Lars Arrhenius som föreställer en Londonkarta. Här finns inte bara en traditionell återgivning av stadskvarter och parker, utan även tragikomiska små berättelser om Londonbor. Hur och varför gör man kartor och kan fantasi få finnas med? I verkstaden ritar vi egna kartor med svarta tuschpennor och neonfärger och befolkar dem med egna kompisar.

Visning och verkstad: Nya sagor och myter

Årskurs 4–9

Titelverket i utställningen "Smällen" med flera är en trä- och stålskulptur av konstnären Hanns Karlewski. Vi ser en kvinnokropp, uthuggen i trä, i kollision med en motorhuv. Rörelsemönstret som finns i skulpturen påminner om en fallande Ikaros, känd från många av konsthistoriens bilder. Tillsammans tittar vi på verk som kan kopplas till myter eller sagor, och pratar om berättelsens roll för den visuella konsten. Efter visningen sätter vi oss kring skulpturen Smällen och ritar av den med blyerts eller kolkritor på papper, för att lära oss att översätta tredimensionell form till tvådimensionell bild.

Visning: Identitets betydelse

Årskurs 8–gymnasiet

Vi samtalar runt porträtt och självporträtt om hur identitet kan manifesteras, och om hur selfien blev så populär i vår tid. Vi tittar på Katarzyna Kozyras Olympia, letar kopplingar till Édouard Manet och Tizian samt diskuterar sprängkrafter i Lena Cronqvists målning 1986 och Jan Svenungssons ansiktslösa självporträtt.

 


Gunhildur Hauksdottir, Borderline Human – Milk River Valley.

THE NON-HUMAN ANIMAL – Negotiating bio-relations in Climate Change

28 september–24 november 2019

Lars Brunström (SE), Rebecca Digby (SE), Saara Ekström (FI), Maureen Gruben (CA), Gunnhildur Hauksdóttir (IS/DE), Eva Klasson (SE), Lenore Malen (US), Fredrik Strid (SE)

Djuriska känslor, lek, empati och sorg. Prövande av gränsdragningen och reflektioner om hur uppfattningar om skillnaden mellan människa och djur hela tiden förändras. Det kulturella skifte som klimatförändringarna medför där artdöd och påtvingad migration ökar tvingas vi att ta ställning. Förståelse för ekologiska samspel blir allt viktigare. Åtta internationellt verksamma konstnärer presenterar skulptur, video, installationer och fotografi som på olika sätt vill omförhandla människans relation till andra djur.

Projektets sker i samarbete med the Climate Change Leadership Node och forskare inom animal studies, ekologi, med flera vid Uppsala Universitet samt SLU

Visning och verkstad: Vad gör de i sagor?

Förskola–årskurs 4

Vi tittar på utställningen och fokuserar på skulpturen av Fredrik Strid som föreställer djur som flyttar i en rad och bär med sig sina viktigaste saker. Vi pratar om varför man i olika sagor använder djur för att berätta om människor. I verkstaden läser vi folksagan Sagan om vanten och skulpterar små djurfigurer i lera.

Visning och verkstad: Har djur samma känslor som vi?

Årskurs 5–årskurs 9

I mekanisk installationen av Lars Brunström klappar en apa en död kråka. I videon Body All Eyes av Saara Ekströms ser vi en dansös som härmar fågelrörelser och hur flygplans former inspireras av fågelvingar. 

Har djur samma känslor som vi eller speglar våra känslor i dem? Försöker djur härma oss eller det är det vi som kopierar deras rörelser och camouflagefärg? Dessa och andra frågor diskuterar vi under vissningen och målar i verkstad abstrakta bilder inspirerade av djurcamouflage. 

Visning: Antropocen

Årskurs 9–gymnasiet

Vi tittar på utställningen och diskuteras västerländskt syn på relation mellan människa och djur. Vi pratar om rollen som husdjur har för människan idag och om hur vi blev beroende av varandra. Vi tar upp frågor om etiken kring industriell djurhållning.  Vi tittar på några verk där konstnärerna försöker härma vilda djur och pratar om den traditionen i historiskt perspektiv. Med hjälp av Saara Ekströms video Body All Eyesdiskuterar vibegreppet Antropocen, den geologisk tidsålder då människans ekologiska avtryck påverkar hela planeten.

Människan och naturen  

På Biotopia kan du lära mer om samspelet mellan människan och naturen. Vi lär oss också mer om hur människans nyttjande av naturresurser som skog och vilt påverkar den biologiska mångfalden. Vilka är våra närmaste släktingar i naturen? Komplettera gärna besöket på konstmuseet med en guidning om människan och naturen.  

Boka guidning via bokning@biotopia.nu 

Djuret människan, evolutionen och generna 

På Evolutionsmuseets lär vi oss mer om evolutionens inverkan på människan och de senaste forskarrönen kring likheter och skillnader mellan djuret människan och andra arter.

Boka visning via info@em.uu.se

 Stipendiat 2018 Jonna Hägg

STIPENDIATER

Stiftelsen Anna-Lisa Thomson Till Minne

7 december–19 januari 2020

Stipendiet Anna-Lisa Thomson Till Minne tilldelas varje år 3–4 nyutexaminerade kvinnliga konstnärer från Sveriges konsthögskolor. Formgivaren och målaren Anna-Lisa Thomson (1905–1952) var verksam vid S:t Eriks Lervarufabriker och Upsala-Ekeby i Uppsala. Som ung fick Thomson ett stipendium som fick stor betydelse för henne. Efter hennes allt för tidiga död grundades denna stiftelse till hennes minne. Med start 1955 har stipendiet spelat en viktig roll för svenskt konstliv och bidragit till en allt mer jämställd konstscen.

Visning och verkstad: Vad gör de i sagor?

Årskurs 4–9

Vi tittar på de olika tekniker som är populära bland nyutexaminerade konstnärer och lär oss om varför konstnärer väljer olika medel för att uttrycka sina idéer. I verkstaden testar vi en av de tekniker som används av stipendiaterna.

 

Uppdaterad: