Skolprogram

Maj Bring – Detta är jag

Boka skolvisning 7 mars–16 augusti 2020

Maj Bring (1880–1971) var född och uppvuxen i Uppsala. Mycket i hennes liv var tidstypiskt. Hon studerade konst, först i Sverige och sedan i Paris hos Henri Matisse. På trettiotalet drev hon en egen konstskola och var en förebild för unga kvinnliga konstnärer.

Visning och workshop: Måla din bästa vän, årskurs F–3

I utställningen finns många fina porträtt på människor som Maj Bring var bekant eller vän med. Vi tittar på dem och pratar om vad ett porträtt kan berätta om en person. I verkstaden målar vi minnesbild av en vän eller en släkting som betyder mycket för oss.

Visning och workshop: Skapa med olika material, årskurs 4–7

Vi tittar på landskapsmålningar i utställningen och undersöker kollage som Maj Bring gjorde av tygbitar, pärlor och fjädrar. I verkstaden skapar egna landskap i kollageteknik.

Visning: konstnärskap som speglar historia, årskurs 8–gymnasiet

Tillsammans följer vi Maj Brings konstnärliga utveckling som leder oss via olika stilar genom hela 1900-talets konsthistoria. Maj Bring var inte bara målare och folkbildare, hon kämpade också för att kvinnliga konstnärer skulle få samma förutsättningar och rättigheter som deras manliga kollegor för att arbeta och visa upp sin konst.

Ur museets samlingar

Boka skolvisning 1 februari 2020 tills vidare

Utställningen presenterar verk från etablerade svenska och internationella konstnärer. Man kan se video och installationer som reflekterar över människans förkärlek till magnifika byggnader och storslagen natur och över vår rädsla och fascination inför katastrofer. Med hjälp av starkt emotionella verk undersöker konstnärerna känslor som ångest, hjälplöshet och ensamhet.

Visning och workshop: Magiska träd, årskurs F–3

Tillsammans tittar vi på konst från museets samlingar och pratar om hur viktiga träd är för våra liv och vår miljö. Vilka kända sagor, filmer och spel kan ni som berättar om träd? I verkstaden målar vi gemensamt ett magiskt träd i stort format med blandade material.

Visning och workshop: Byggnader och katastrofer, årskurs 4–7

Tillsammans tittar vi på Johan Thurfjells verk Collapse och pratar om konst och arkitektur. Hur kommer det sig att stora katastrofer både skrämmer och fascinerar oss, och varför kan arkitekto¬niska byggnader bli symboler för vår civilisation? I verkstaden bygger vi egna broar av glasspinnar och modellera.

Visning: Samhällets smärtpunkter, årskurs 9–gymnasiet

Tillsammans tittar vi på konst från museets samlingar och pratar om hur samtidskonsten speglar vår tid. Vi diskuterar hur konstnärer med hjälp av visuella medel och metaforer lyfter fram samhällets smärtpunkter.

Unhomed

Boka skolvisning 1 februari–10 maj 2020

Denna utställning handlar om globalisering och koloniala spår länkade till olika platser i Asien som Mumbai, men också Sverige. När städer växer trängs personliga minnen och lager av historia undan. Vem får synas och vem får ta plats? Vilka rös¬ter hörs? Här visas video, foto, skulptur och installationer, mellan kroppsminnen och strukturer.

Visning och workshop: Superhjältar då och nu, årskurs F–3

Tillsammans spanar vi efter superhjältar i utställningen. Hur såg de ut förr, för 1000, 500 eller 100 år sedan, och hur ser de ut nu? Finns det någon skillnad mellan hjältar i Sverige eller i något helt annat land? Känner du själv någon superhjälte? I verkstan målar vi egna superhjältar med starka neonpennor.

Visning och workshop: Stora städer och deras invånare, årskurs 4–8

Vi tittar på utställningen och försöker lista ut från vilka städer konstnärerna kommer ifrån. Hur stora är städerna som visas här? När kan man säga att en stad verkligen är en storstad? Och hur känns det att bo där? I verkstan jobbar vi med kollageteknik för att tillsammans skapa en storstad.

Visning: Hem, årskurs 9–gymnasiet

Samtidskonst är ett globalt fenomen. Konstnärerna från olika länder arbetar med frågor om kulturarv och yttrandefrihet, och om den traditionella arkitekturens bevarande eller försvinnande. Ofta understryker de koloniala strukturer och nationella ambitioner, reflekterar över kön, klass, etnicitet eller religion. Tillsammans tittar vi på utställningen och pratar om begreppet "hem" som får en unik klang när det placeras i ett internationellt konstsammanhang.

Uppdaterad: