Uppsala Konstmuseum 2028

2028 föreslås Uppsala konstmuseum nyöppna i slottet tillsammans med ett historiskt center, en slottsutställning och en attraktiv, tillgänglig park. Uppsala slott blir då en plats för konst, kunskap och rekreation.

Förslaget innebär en fördubbling av Uppsala konstmuseums verksamhet, ett historiskt centrum, en slottsutställning och en attraktiv och tillgänglig slottspark. För att öka tillgängligheten till slottet och andra verksamheter på åsen ska även en förbindelse uppför slottsbacken tittas närmre på.

sal med utställningar

Fler och större utställningar

För Konstmuseet innebär förslaget att fler och större utställningar kan genomföras och att fler besökare och skolklasser kan besöka museet. För att öka Uppsalabornas tillgång till konsten ska även förutsättningarna för en ambulerande konsthallsverksamhet utredas. Konsthallsverksamheten skulle kunna öppna i lokaler som tillfälligt står tomma. Förslaget innebär också att museet kan skapa Artist in Residence-verksamhet och samarbeten med UU och SLU och andra högskolor och universitet.

Nästa steg i processen

Uppsalas konst-, kulturliv och näringsliv ska bjudas in till dialog kring utvecklingen av Uppsala konstmuseum, historiskt centrum och ambulerande konsthallverksamhet samt hur de kan bidra i utvecklingen av Slottsområdet.

Nästa steg blir att konkretisera hur lokalerna ska se ut invändigt och utvändigt exempelvis genom en arkitekttävling eller liknande.

Läs om förslaget Uppsala slott – en plats för konst, kunskap och rekreation.

Uppdaterad: