Två förslag på nytt konstmuseum

Allmänheten bjuds in att lämna synpunkter på de två förslag som finns för nytt konstmuseum i Uppsala och som nu ska ut på remiss.

Nu är förstudien av hur konstmuseet skulle kunna se ut i Uppsala slott respektive Kaniken genomförd och återrapporteras till kommunstyrelsen den 16 december. Förslaget skickas ut på remiss till kulturnämnden och gatu- och samhällsmiljönämnden. Från och med nu finns även möjlighet för alla Uppsalabor att lämna synpunkter på förslagen.

Förslagen publiceras nu på: https://www.uppsala.se/kampanjsidor/framtidens-konstverksamhet/

Allmänheten, föreningar och andra intressenter är välkomna att lämna synpunkter på förslagen fram till och med den 17 januari. Synpunkterna lämnas i webbformulär på: https://www.uppsala.se/kampanjsidor/framtidens-konstverksamhet/

De förbättringar som uppnås i båda förslagen är:
- Mer än dubbelt så stor utställningsyta.
- Dubblerad utställningsverksamhet och större möjligheter att visa upp museets samlingar.
- Bättre arbetsmiljö och ett bättre klimat för besökare och konstverk.
- Möjlighet att låna in konstverk i större omfattning.
- Skapa arbetsplatser för gästande konstnärer och forskare och utveckla samarbeten med högskola och universitet.
- Ta emot dubbelt så många skolklasser och grupper från kulturskolan.
- Möjlighet att ta emot fler besökare och bidra till ett rikare kulturliv, en attraktiv destination och ett expanderande Uppsala.

Uppdaterad: