Digital sportlovsverkstad

Under sportlovsveckan publicerar vi vår Digitala familjelördag redan i sportlovsveckan. Med vår pedagog Mireya Monserrat Escanilla och konstnären Elin Sundström tror vi att du kan hitta din styrkeplats för inspiration och skapande under dina fria dagar.

Uppdaterad: