Revolve

Revolve Performance Art Days är en årlig festival som startade 2016. Utifrån curatoriella idéer och medverkande samarbetspartners intar festivalen olika skepnader från år till år.

Festivalen presenterar konstnärskap och konstnärliga processer som på olika vis behandlar den närliggande omgivningen, där material som minnen, rörelser, lera och det flytande undersöks i förhållande till subjektet och där personliga berättelser tillsammans skapar det kollektiva.

I Revolves nätverk finns Uppsala konstmuseum, Köttinspektionen Dans, Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala stadsteater och konstnären Gustaf Broms.

Revolve 2020

Revolve fiction, den femte upplagan av Uppsalas performancefestival, vill rikta fokus mot konstnärliga praktiker som utgår från eller står i relation till, det fiktiva, det konstruerade och det mytiska.

Läs mer om Revolve 2020.

Tidigare festivaler

Läs om Revolve 2019.

Läs om Revolve 2018.

Läs om Revolve 2017.

Läs om Revolve 2016.

Uppdaterad: