Föredrag, samtal och soppluncher. Film.

Välkommen på föredrag, samtal och soppluncher på Uppsala konstmuseum.

Plats

Vi håller till i Museum Bar & Café. Här finns mycket gott att välja bland, både för den som är hungrig eller bara sugen på lite fika. Här erbjuds bland annat soppa, afternoon tea, dryck, smörrebröd, snacks och fika.

Kostnad

Vissa tillfällen kostar medan andra är gratis. Information om detta hittar du vid respektive tillfälle på programsidan.

Tillfällen våren 2020

Du hittar praktisk information om varje tillfälle under respektive månad på sidan Program.

Samtal: Karin Frostenson och Mats Jonsson 

Torsdag 30 januari 18.00

Karin Frostenson och Mats Jonsson samtalar med Daniel Werkmäster, Museichef. Vad skiljer olika generationers uttryck för politisk satir åt?

När blir serier konst och vad betyder det för uttrycket? Serietidningen och senare förlaget Galago, grundades 1979. Fler av Mats Johnsson serier har givits ut här. Under 2003-2018 var han även chefredaktör för Galago. Karin Frostenson var en av medlemmarna kring tidningen Puss (1968 – 1974). Vi frågar oss vad som hände i glappet mellan tidningarna Puss och Galago?

Jonsson är även aktuell med ungdomsboken Blod i gruset, samt serieromanen Nya Norrland från 2017 och Karin Frostensons konstnärskap visas just ni i en större presentation på Thielska Galleriet i Stockholm – Dåtid, nutid drömtid.

I samarbete med Bibliotek Uppsala.

Sopplunch: Mörksuggor och spränggravyr – om konstnären Verner Molin

Tisdag 25 februari 12.00

Daniel Werkmäster, museichef, föreläser.

Konstnären Verner Molin levde mellan 1907 och 1980. Han var uppvuxen i Rättvik och skildrade återkommande hembygdens miljöer i sin konst. Ett mycket speciellt motiv var Mörksuggan, ett väsen som levde nära människorna både på gårdarna och i den omgivande naturen. Två målningar ingår i Uppsala konstmuseums samlingar och visas just nu i museets utställning med verk från samlingarna. Vi får veta mer om de två verken, om honom och om en mycket speciell teknik för grafisk konst - spränggravyr.

I samarbete med Uplands konstförening.

Film: Dokumentärfilmer från Upsala-Ekeby Lervarufabrik

Torsdag 5 mars 18.00

I samarbete med Upsala-Ekeby Sällskapet

Upsala-Ekeby bildades 1886 och växte sig allt starkare under 1900-talets första år. 1917 arbetade omkring 300 anställda vid produktionen och under 1920-talet tog man det avgörande beslutet att anställa ett flertal konstnärer för att utveckla produktionen. Upsala-Ekebys framgångar ökade gradvis under 1900-talets första hälft för att kulminera i en verklig glansperiod under 1950-talet. Flera konstnärliga storheter fanns då inom produktionen, däribland konstnärerna Anna-Lisa Thomson, Ingrid Atterberg och Vicke Lindstrand.

Under kommande decennier fick den svenska keramikindustrin allt svårare att konkurrera med utländska företag. Importen ökade och samtidigt blev plastmaterialen moderna på keramikens bekostnad. Detta märktes vid Upsala-Ekeby som vuxit till en omfattande koncern med flera producenter av bruksföremål under sitt paraply. Produktionen avvecklades bit för bit och Upsala-Ekeby lade slutligen ned sin verksamhet 1978. 

Film: Uppsala Internationella Kortfilmsfestival - Halftime

Torsdag 2 april 18.00

Uppsala är årligen värd för en av Europas största kortfilmfestivaler med filmskapare och konstnärer från hela världen. Mitt emellan två festivaler får vi en förvarning åt vilket håll 2020 års festival rör sig. 

Half Time, 90 minuter kortfilm

Halvvägs till Kortfilmfestivalen i oktober gästar festivalen Konstmuseet med några av de bästa konstfilmerna vi stött på sedan i höstas. Filmerna har uppmärksammats och prisats bland annat på festivalerna i Rotterdam, Winterthur och Tampere. Programmet består av fem kortfilmer som kretsar kring frågor om förflyttning och förskjutning, ofta i form av en undersökning av svårigheterna och möjligheterna i att berätta sin egen – och andras – historia.

Biljetter: 60 kr säljs via Tickster

I samarbete med Uppsala Kortfilm Festival

Apparition (Ismaïl Bahri, France, 2019, 3 min)

Ett försök att synliggöra gömt innehåll. Händer utforskar ett fotografi från konstnärsfaderns arkiv. Att röra är att se. Endast händernas skuggor gör synligt vad ljuset gömmer: en folksamling den 20:e mars, Tunisiens självständighetsdag. Belönad med Tiger Short Award vid Rotterdams filmfestival IFFR 2020.

Bab Septa (Randa Maroufi, France/Morocco, 2019, 19 min)

En serie rekonstruktioner av situationer vid porten till Europa i den spanska enklaven Ceuta i Marocko, där enorma mängder varor och gods byter händer varje dag, till extremt låga priser. Filmen är en myllrande och rigoröst koreograferad fresk som visar på det absurda med osynliga gränser, linjer och kartor, samt de roller som dessa avgränsningar tvingar oss att spela. Belönad med Grand Prix vid Tampere filmfestival 2020 respektive Grand Prix vid kortfilmfestivalen i Winterthur.

The Names have Changed, Including My Own and Truths have been Altered (Onyeka Igwe, UK, 2019, 26 min)

A film of three interconnected narratives – a story of the artists’ grandfather, one of ‘the land’, and another detailing an encounter with Nigeria – which the film attempts to tell in as many ways as possible. Recipient of the 2020 Arts Foundation Futures Award for Experimental Short Film and Berwick New Cinema Award 2019.

Zero (Atong Atem, Australia, 2019, 6 min)

Atong Atem är en sydsudanesisk konstnär som bor i Melbourne. Hon föddes i Etiopen och tillbringade sina första uppväxtår i flyktinglägret i Kakuma i Kenya innan hon som barn flyttade till Australien. I sin konst utforskar hon migrantberättelser, postkoloniala praktiker i diasporan, förhållandet mellan offentliga och privata rum, samt identitet genom porträttavbildning.

Communicating Vessels (Maïder Fortuné/Annie MacDonell, Canada, 2020, 35 min)

En konstskolelärare berättar den egendomliga historien om studenten E.: en underlig ung kvinna vars performancekonst och udda beteende gör läraren osäker och inte vet hur hon ska hantera. Filmen kombinerar en fiktiv berättelse med personliga anekdoter och privata konversationer och visar på hur vi påverkar varandra på vis som kan vara av godo eller ondo men som alltid är trängande och nödvändiga. Det handlar om alltings fundamentala samhörighet, hur idéer förflyttas och former förskjuts, och om frågan om individuation kan existera utan individualism. Belönad med Tiger Short Award vid Rotterdams filmfestival IFFR 2020

Half Time, 90 minutesshort film  

Halfway to the Uppsala Short Film Festival in October, the festival makes a guest appearance at the Uppsala Art Museum, screening some of the best art films we have encountered since last fall. The films have received acclaim and been awarded at festivals such as Rotterdam, Winterthur and Tampere. The five short films in the programme take on issues of displacement and dislocation, often taking the form of an investigation into the difficulties and possibilities in telling your own story – and the stories of others.

Biljetter: 60 kr säljs via Tickster:

In collaboration with Uppsala Short Film Festival

Apparition (Ismaïl Bahri, France, 2019, 3 min)

An attempt to reveal a hidden content. Hands explore a photograph found in the archive of the artist’s father. Touching is seeing. Only the shadows cast by the hands reveal what is hidden by the light: a crowd gathering on March 20th, 1956, Tunisia's independence day. Awarded Tiger Short Award, Rotterdam Film Festival IFFR 2020.

Bab Septa (Randa Maroufi, France/Morocco, 2019, 19 min)

A series of reconstructed situations at Ceuta's gate at the Spanish enclave on Moroccan soil. This site is the gate to Europe and a theatre of the trafficking of goods manufactured and sold at cut-rate prices. It's a teeming fresco of rigorous choreography of bodies, showing the absurdity of invisible borders, lines, and maps, and the roles these boundaries force us to play. Awarded Grand Prix at Tampere Film Festival 2020, and Grand Prix at Internationale Kurzfilmtage Winterthur 2019.

The Names have Changed, Including My Own and Truths have been Altered (Onyeka Igwe, UK, 2019, 26 min)

En film med tre sammanflätade narrativ - en historia berättad av konstnärens far, en berättelse från “landet” och en tredje berättelse som skildrar mötet med Nigeria – som filmen försöker berätta på så många vis som möjligt. Belönad med 2020 Arts Foundation Futures Award for Experimental Short Film respektive Berwick New Cinema Award 2019.

Zero (Atong Atem, Australia, 2019, 6 min)

Atong Atem is a South Sudanese artist living in Melbourne. Born in Ethiopia, she spent her first years in Kenya's Kakuma refugee camp before moving to Australia as a child. Her work explores migrant narratives, postcolonial practices in the diaspora, the relationship between public and private spaces and identity through portraiture.

Communicating Vessels (Maïder Fortuné/Annie MacDonell, Canada, 2020, 35 min)

An art professor tells the peculiar story of her student E., a strange young woman whose conceptual performance pieces and singular existence leave the professor increasingly adrift. Combining fictional narrative, personal anecdote and private conversation, exploring how we influence each other in ways that are sometimes good, sometimes bad, yet always urgent. It is the fundamental connectedness of all things, how ideas migrate and shapes shift, and the possibility of individuation without individualism. Awarded Tiger Short Award, Rotterdam Film Festival IFFR 2020.

Tickets: 60 kronor:

Sopplunch: Sven Erik Skawonius, min pappa

Tisdag 24 mars 12.00

Betty Skawonius föreläser om sin far och hans formgivargärning på Upsala-Ekeby.
I samarbete med Upsala-Ekeby Sällskapet

Sopplunch: Johan Thurfjell om sitt konstnärskap

Tisdag 21 april 12.00

I samarbete med Uplands konstförening.

Sopplunch: Ingrid Atterberg och Viking Göransson – Mina föräldrar

Tisdag 19 maj 12.00

Monica Atterberg-Göransson berättar om sina föräldrars arbete som formgivare vid Upsala-Ekeby lervarufabrik. I samarbete med Upsala-Ekeby Sällskapet.

Uppdaterad: