Revolve

Revolve Performance Art Days är en årlig festival som startade 2016. Utifrån curatoriella idéer och medverkande samarbetspartners intar festivalen olika skepnader från år till år.

Festivalen presenterar konstnärskap och konstnärliga processer som på olika vis behandlar den närliggande omgivningen, där material som minnen, rörelser, lera och det flytande undersöks i förhållande till subjektet och där personliga berättelser tillsammans skapar det kollektiva.

Revolve 2020

Revolve fiction, den femte upplagan av Uppsalas performancefestival, vill rikta fokus mot konstnärliga praktiker som utgår från eller står i relation till, det fiktiva, det konstruerade och det mytiska. 2020 års festival är på grund av rådande hälsoläge och restriktioner framflyttad till 2021.

Revolve Performance Art Days

I Revolves nätverk finns Uppsala konstmuseum, Köttinspektionen Dans, Uppsala Konsert & Kongress och Uppsala stadsteater.

Revolve 2021

Revolve fiction, den femte upplagan av Uppsalas performancefestival, vill rikta fokus mot konstnärliga praktiker som utgår från eller står i relation till, det fiktiva, det konstruerade och det mytiska.

Preliminärt program
Med reservation för ändringar.

Fredag 7 maj  2021

Invigning och mingel

Tid: 16.30-17.00
Plats: Köttinspektionen

Antonia Baehr och Latifa Laâbissi (DE, FR)
Consul & Meshie, Sverigepremiär

I en installation av Nadia Lauro (FR)

Plats: Köttinspektionen
Tid: 17.00-20.30

I början av 1900-talet levde schimpanserna Consul och Meshie som människor, med människor, och verkade uppleva sig själva som mänskliga. Antonia Baehr och Latifa Laâbissi iklär sig sina egna ap-identiteter i en installation av Nadia Lauro. Håriga, oförskämda och skamlösa ställer de ut sig själva i 3 ½ timmar medan publiken får komma och gå. Consul and Meshie gestaltar hybrida figurer som pekar på våldet i tillskrivelser och bryter ner distinktioner som natur-kultur, man-kvinna, själv-den andra.

Antonia Baehroch Latifa Laâbissi.Foto: Anja Weber

Latifa Laâbissi

Genom att blanda genrer och omdefiniera format, placerar Latifa Laâbissi  en mångfald av offstage/off-field element på scenen som får kanalisera olika figurer och röster. Iscensättandet av dessa röster, och ansiktet som förmedlare av olika minoritets-tillstånd, vävs samman med de dansade delarna av hennes arbeten. Hennes koreografier skapar visioner, landskap och bilder som kombinerar överdrift, abnormitet, skönhet, slump, komik och rädsla.

Antonia Baehr

Vid sidan av koreografiska element är Antonia Baehr intresserad av de regler och lagar som samhällen (och särskilt teaterrummet) tillskriver kroppar, för att göra dem förståeliga och igenkännbara. Hon är performer, filmskapare och bildkonstnär, och som koreograf undersöker hon vardagens fiktion och teater, som verkar i utkanten av det som definierar oss som människor- där en överdådig gungbräda får oss att hamna i kritiska lägen.  

Nadia Lauro

Som bildkonstnär och scenograf har Nadia Lauro utvecklat sitt konstnärliga arbete under flera decennier i en mängd olika sammanhang för scener och museum och inom landskapsarkitektur. Hon har skapat scenografier, miljöer och installationer med dramaturgisk styrka, som ger upphov till nya sätt både att se och vara tillsammans.

Ivo Dimchev (BG)
Sculptures – a concert with unpretentious choreography, Sverigepremiär

Plats: Uppsala stadsteater
Tid: 21.00-22.30

Sculptures är titeln på den bulgariska koreografen Ivo Dimchevs senaste album. Dess sånger utgör grunden för denna unika kväll i gränslandet mellan popkonsert och samtida koreografi. Dimchev betraktar sina sånger som tredimensionella strukturer som kan expandera med dansens hjälp. I ”Sculptures - en konsert med opretentiös koreografi” vill han sätta publiken i känslomässig rörelse med hjälp av sin röst, koreografi och lyrikens inneboende svarta poesi.

Ivo Dimchev är koreograf, bildkonstnär och popsångare från Bulgarien. Han ligger bakom över trettio scenkonstverk. I sitt konstnärskap blandar han friskt mellan performancekonst, koreografi, teater, musik, teckning och fotografi. Han har mottagit ett flertal internationella utmärkelser och presenterat sina verk över hela Europa, i Asien och i Syd- och Nordamerika.

Efteråt är publiken välkommen att hänga kvar i UKK:s festivalbar.

Lördag 8 maj 2021

Lundahl & Seitl (SE)
Symphony of a Missing Room

Lundahl & Seitl. Foto: Courtesy Kochi Muziris Foundation

Kan man säga att “världen” utgår från varje individuell blick som en sorts projektion? Finns ömsesidighet? Vad händer när skeenden och objekt rör sig fritt från historiska och biografiska fästpunkter och istället blir en del av nuet? Tid och evolution är grunden i denna serie av kompositioner som reflekterar över museet som fenomen, arvet, men också en möjlig framtid. I verket får deltagare med hjälp av bland annat goggles och en ljudkomposition röra sig genom väggar, ner i tunnlar och resa genom en väv av utställningar och museer. Andra konstnärer, döda eller vid liv, ekar i denna symfonin, som ytterst handlar om förnimmelse och hur den förändras utifrån sin tids värderingar och föreställningar.

Symphony of a Missing Room har bland annat utförts på Nationalmuseum i Stockholm, Royal Academy of Arts i London, Centre Pompidou i Paris, Akropolismuseet i Aten, M Leuven i Belgien och Kochi Muziris Biennalen i Indien. Verket kommer även att ingå i museets samlingar.

Lundahl & Seitl har en bakgrund inom bildkonst och koreografi och är verksamma internationellt med bas i Stockholm och London. De var tidigt ute med postdiciplinära samarbeten som undersöker olika aspekter av existensen. I installationer av omslutande karaktär förenas teknologi och olika konstformer kring relationer och samband på en plats, samt mellan världen och dess invånare.  

Shakuntala Kulkarni och Arundhati Chattopadhyaya (IN)

Cello improvisation Aina Myrstener 

Shakuntala Kulkarni och Arundhati Chattopadhyaya. Foto: Devashish Guruji

Shakuntala Kulkarni har under en lång karriär rört sig från måleri och teckning mot performativa uttryck och undersökande av olika material och sociala kontexter. I sviten Of Bodies, Armour and Cages sätter konstnären fokus på kvinnors rättigheter och städers gentrifieringsprocesser. Shakuntala Kulkarni är verksam internationellt och medverkade 2019 i Indiens paviljong på Venedigbiennalen. Hon bor i Mumbai.

Arundhati Chattopadhyaya är koreograf, dansare och skådespelare, hon har utbildat sig i Bharatanatyam, traditionell indisk dans. Hon har arbetat internationellt och samarbetat med flera prestigefyllda regissörer som Elizabeth Swados, Tisa Chang, och Ellen Stuart bland annat i New York. Chattopadhyaya initierar och ingår gärna i olika typer av samarbeten och workshops, där bildkonst och arkitektur möter teater och dans, nu senast i Goa open arts festival, i staden Goa är hon även är bosatt.

Rani Nair, (SE)
Dixit dominius cantata variations

Minne och arkiv är ett återkommande tema i Rani Nairs arbete. Det började 2003 med att hon fick ärva verket Dixit dominus, ett solo skapat för den indiska dansaren Lilavati av koreografen Kurt Jooss från 1976. En utgångspunkt för koreografin var kantaten, Dixit dominus, av Händel, "Så talade Gud". Rani Nairs möte med indisk dans var i form av en sorts bön, där man först sjunger dansen och sedan utför stegen. I denna kontext kommer Nair att överföra koreografin och arvet till olika medium och material. Verket framförs som kortare aktioner med mellanrum och detta blir den andra versionen på museet under våren 2021. 

Rani Nair är dansare och koreograf med ett intresse för postkolonial teori samt hur kroppen påverkas av sociala kontexter. En fusion av traditionell indisk dans, samtida västerländsk dans och kampsport förenas i Rani Nairs uttryck. Hon har dansat, koreograferat och arbetat med research internationellt bland annat i Indien, Mexiko, Syrien och London.

I samarbete med danskonsulenten Region Uppsala. 

Ivo Dimchev (BG)
Selfie Concert

Selfie Concert är en interaktiv performance där Ivo Dimchev utvecklat en ny inkluderande konsertform. Dimchev undersöker ofta relationen mellan utövare och åskådare i sina verk. ”Jag gillar idén om en selfiekonsert, där publiken oavbrutet tar selfies tillsammans med mig medan jag sjunger. Selfie är en koreografi. Selfie är en skulptur. Selfie är en tragedi. Selfie är kärlek. Selfie är inte för mig, utan för oss.”

Ivo Dimchev är koreograf, bildkonstnär och popsångare från Bulgarien. Han ligger bakom över trettio scenkonstverk. I sitt konstnärskap blandar han friskt mellan performancekonst, koreografi, teater, musik, teckning och fotografi. Han har mottagit ett flertal internationella utmärkelser och presenterat sina verk över hela Europa, i Asien och i Syd- och Nordamerika.

Uppsala Konsert & Kongress 

Kimatica Studio (GB)
Transcendence, Sverigepremiär

I gränslandet mellan teknologi och performance utforskar det Londonbaserade performancekollektivet Kimatica det mänskliga medvetandet och dess begränsningar. Transcendence är ett unikt tvärvetenskapligt projekt som tack vare ett team av psykologer, tekniker, perfomancekonstnärer och audiovisuella formgivare tar sig an helt outforskad terräng för såväl vetenskap som performancekonst. Inspirerade av det mänskliga medvetandets begränsningar och kraften i forntida andliga praktiker och ritualer tar Transcendence sin publik på en fängslande resa genom det undermedvetna med hjälp av ljus, ljud, bild, fysisk performance, sång, karaktärsdesign och kostym. 

Kelly Jayne Jones (GB) 
Multiple dimension initiates part III

Den Manchester-baserade konstnären Kelly Jayne Jones skapar verk som kombinerar performance, installation och ljud. Efter att till en början ha arbetat med experimentell musik omfattar hennes verk idag bland annat dans, soniska teckningar, skulpturer och film.

Hon utforskar marginalerna av våra inre utrymmen och sociala samexistens och intresserar sig för närvaro och performance som en plats för potentiell omvandling; mellan människor och inom gemenskaper.

Hennes verk korsar känslorna av lust och ångest, de bekväma och obekväma kanterna av våra inre utrymmen och sociala samexistens. Hon är intresserad av närvaro och performance som en plats för potentiell omvandling; mellan människor och inom gemenskaper.

"Detta är en pågående performance där jag bjuder in publiken att, tillsammans med mig, utforska den möjlighet till andra dimensioner som förutspåtts inom teoretisk fysik,” säger den Manchester-baserade konstnären Kelly Jayne Jones om sitt verk ”Multiple dimensions initiates part III”.

Efter att till en början ha arbetat med experimentell musik omfattar hennes verk idag bl.a. dans, soniska teckningar, skulpturer och film. Hennes verk korsar känslorna av lust och ångest, de bekväma och obekväma kanterna av våra inre utrymmen och sociala samexistens. Hon är intresserad av närvaro och performance som en plats för potentiell omvandling; mellan människor och inom gemenskaper. 

Revolve Performance Art Days är en årlig festival för performancekonst i Uppsala som startade 2016. Samarbetande partners detta år är Uppsala stadsteater, Köttinspektionen dans, Uppsala konstmuseum och Uppsala Konsert & Kongress.

Revolve Performance Art Days

Konceptet för 2021 års festival är Revolve Fiction. Den femte upplagan av Revolve Performance Art Days vill rikta fokus mot konstnärliga praktiker som utgår från, eller står i relation till, det fiktiva, det konstruerade och det mytiska.

Performancekonstens historiska relation till det autentiska skapar en spännvidd. Revolve fiction vill luckra upp och röra sig mellan dessa två tunga koncept. Konst som fiktivt “objekt” bryter in i världen, men är också en del av den.

Det uppdiktade smälts samman med det konkreta. I fantastiska och konstruerade situationer riktar performancekonsten ständigt ljuset mot närvaro, nuet och den levda kroppen. Den faktiska kroppen möter den fabulerande; i ett landskap av det som var och det som kan bli.

Årets festival låter oss möta internationella och nationella konstnärer som med olika metoder och från olika horisonter använder fiktiva verktyg för att kritiskt belysa vår komplexa värld, full av allt som finns och inte finns.

Konstnärer

Ivo Dimchev (BG)

Antonia Baehr (DE)

Latifa Laâbissi (FR)

Nadia Lauro (FR)

Shakuntala Kulkarni (IN)

Arundhati Chattopadhyaya (IN)

Rani Nair (SE)

Kelly Jayne Jones (GB)

Kimatica Studio (GB)

Lundahl & Seitl (SE)

Curatorer

Rebecka Wigh Abrahamsson, Uppsala konstmuseum

Kajsa Wadhia och Tove Salmgren, Köttinspektionen dans

Erik Gavelin, Uppsala stadsteater

Hanna Olsson Lanneberg, Daniel Sallmander och Sara Högsten, UKK

Festivalen genomförs med stöd av
Kulturnämnden, Uppsala kommun och Goetheinstitutet
I samarbete med Region Uppsala, Danskonsulenten.

Läs mer om Revolve 2020.

Tidigare festivaler

Läs om Revolve 2019.

Läs om Revolve 2018.

Läs om Revolve 2017.

Läs om Revolve 2016.

Uppdaterad: