Sportlov på konstmuseet

Superhjältar på äventyr. Med inspiration från museets utställningar skapar vi spelkaraktärer. Kan du hitta en superhjälte eller kanske en ny vän här?

Sportlov på Uppsala konstmuseum

Superhjältar på äventyr

Med inspiration från museets utställningar skapar vi spelkaraktärer. Kan du hitta en superhjälte eller kanske en ny vän här? Efteråt gör vi egna enkla dataspel med hinderbanor i konstverkstan.

Datum: 18-20 februari 12.30-15.00. 

Antal: max 10 barn i gruppen

Ålder: 9-13 år

Anmälan: Anmälan till: konstmuseum@uppsala.se

Kursledare: Marcus Otteström och Natasha Dahnberg.

11 februari 2020