Förskola - gymnasium

JAN SVENUNGSSON
Det eviga nuet
9 februari – 23 april 2017

Den tionde skorstenen i Tegnérparken är ett av konstverken som förändrat stadsbilden i Uppsala på senare tid. Drömbild eller industrimonument? Konstnären Jan Svenungsson (f. 1961) är uppväxt i Uppsala och bosatt i Berlin. Genom måleri, skulptur och installationer får vi kliva in i Svenungsson tankevärd där kaos och slump är lika närvarande som kontroll och kopiering. I grunden finns en surrealistisk ton, och ett utforskande av samhället, hur det är konstruerat och hur vi ser på det. Under perioden visas Jan Svenungssons nya målningar på Bror Hjorths Hus (8/2-19/3).

Marmorering och kartbilder
Förskola – åk 6
Visst är det spännande att följa ett lands topografi och gränslinjer? Från flikiga fjordar till linjeraka dragningar. Unga och gamla nationer. Vi inspireras av Svenungssons arbetsmetod. Hans glidande kartor är illustrationer av politiska laddningar, flyktingströmmar, gränser och nya murar. Arbetet blir som en stafett, där vi tillsammans skapar fiktiva kartbilder i marmoreringsteknik. Bilderna läggs ihop till en stor kartbild som visas i museet.

(Geografi)

Bokningstider
9.30–11.00 14–17/2, 28/2–3/3, 7–10/3, 14–17/3
12.30–14.00 15–16/2, 1–2/3, 8–9/3, 15–16/3

Tonårsidolen och konstnärsbanan
Visning och verkstad, collage. Åk 6 – Gymnasiet
I visningen låter vi den unge Jan Svenungsson bli ciceron in i utställingen. Som 15-åring blev han helt besatt av konstnären Man Ray och dennes självbiografi. Från tidens punkideal av ”do it yourself” och dadaismens och surrealismens förskjutning av verklighet och fiktion har Svenungsson utvecklat sitt konstnärskap. ”Konst var ett verktyg för befrielse, en katapult från ungdomens tvekan.” skriver Petter Eklund om konstnären. Senare följer ett postmodernt tidevarv, där gränsdragningen mellan original och kopia ifrågasätts.

Till visningen kan ett verkstadspass läggas till, där vi låter Svenungssons skorstensprojekt
bilda ram för en lek med stadsrummet i collageteknik.

Bokning enligt överenskommelse.

(Konsthistoria)

NICHOLAS HLOBO
Zawelela nglale
25 februari – 14 maj 2017

Nicholas Hlobo (f. 1975) är född och verksam i Sydafrika. Han är internationellt uppmärksammad för sina platsspecifika amorfa skulpturer, utförda med sinnliga materialval såsom slangar till bildäck, satinband och organza. Uttrycket spänner över det grova och det skira, och vrider på föreställningar om maskulinitet och femininitet. De anknyter till såväl mode som traditionellt hantverk och konstnärens egna identiteter. Hlobo är specifikt intresserad av stygnets symboliska betydelse och använder sig av sömmar på duk, istället för måleri eller teckning. I stygnet som handling finns både våld, att göra hål, och en helande sammanbindande gest. Konstverkens titlar är på modersmålet xhosa och bjuder därmed in till en språk- och en begreppsvärld som inte genast låter sig översättas.

Förvandlingen – Återvinningsskulptur i gummi och tyg
Förskola – åk 6
Nicholas Hlobos konst har många influenser, men består till stor del av material som gummi och tyg vilka finns i konstnärens närhet i hemstaden Johannesburg. Skulpturerna har skiftande skepnader;
modelejon, sjöjungfrur, kartbilder och undervattensskogar. Vi lär oss mer om landet Sydafrika och myter från xhosafolket. I verkstan gör vi organiska skulpturer. Vi syr, klipper, skär och omformar med fantasin
som ledstjärna.

Bokningstider
9.30–11.00 21–24/3, 28–31/3, 4–7/4, 18–21/4, 25/4–28/4
12.30–14.00 22–23/3, 29–30/3, 5–6/4, 19–21/4, 26–27/4

Post-apartheid, Xhosa and Queer
åk 7 – gymnasiet
Nicholas Hlobo tillhör en generation konstnärer som utbildats och fått sitt internationella genombrott efter apartheidregimens kollaps i Sydafrika. Hlobos konst navigerar mellan kategorier som genus, ras, klass och tradition och övergripande gestaltningar av det Sydafrikanska samhällets läkeprocesser och sårighet. Utifrån Hlobos konst lär vi oss mer om det komplexa Sydafrika, regnbågsnationen, som strävar efter pluralism.

Bokas enligt överenskommelse.

(Samhällskunskap)

Workshop – tråden – performancekonst och fotografi
Utifrån Hlobos organiska former och arbete med textila linjer gör vi gestaltningar med egna kroppar i utställningen med garn. Vi dokumenterar med Ipads.

Bokas enligt överenskommelse.

 

UNIVERSITETETS KONSTSTUDIESAMLING
– 31/3 2017

Porträttvisning och Selfie – Iscensätt dig själv
åk 6 – gymnasiet

Utställningen visar porträtt från 1500–1800-talen. I visningen jämför vi olika porträttbruk och hur fokus skiftar från påkostade kostymer till inkännande psykologiska skildringar. I vilket syfte kan målningarna ha varit gjorda och vad berättar de om den avbildades identitet, om tidens normer kring kön? Retuscheringar och försköningar har alltid funnits, men idealen växlar.

Vi arbetar med Ipads och gör parafraser med våra kroppar utifrån målningarna. Vi samtalar om symboler och attribut. Här finns också rekvisita som tyger och guldramar. Bilderna kan tankas hem till skolan.

Bokningstider
9.30–11.00 27/1, 17/2, 17/3 eller enligt överenskommelse.

(Historia)

 

Uppsala slott, Kung Jans port Drottning Kristina, Sébastien Bourdon, 1653, kopia av Harriet Sundström, 1913. UU334


UPPSALA SLOTT -  till och med 31/3 
Slottsvisning: förskola – gymnasiet
Uppsala slott började byggas av Gustav Vasa 1549 och har spelat en central roll i Uppsalas och Sveriges historia. Här har historiska händelser utspelats som de brutala Sturemorden och Drottning Kristinas tronavsägelse. Visningen är en blandning av svensk historia, arkitektur och konsthistoria. Förutom den mäktiga Rikssalen med dess angränsande salar och trapphus visar vi också delar av den magnifika slottskyrka som Johan III lät bygga vid 1500-talets slut.

Bokningstider
tisdag-fredag 9.30-10.15, 10.30-11.15

(Historia) 

Anton Wiraeus, Bastuanden

SAMLING I FÖRVANDLING
Tema: Uppsala, del 2
29 april 2017 – 2018

Uppsala konstmuseum har flera generationers uppsalabilder i sina samlingar. Många konstnärer har varit en del av konstlivet i stan, andra har vuxit upp här men sökt sig till nya platser. Utställningen visar verk ur museets samlingar som tar avstamp i 1950-talet och sträcker sig fram till senaste nyförvärv, från Sten Eklund, Christian Due, Gunnar Staland till Moa Lönn och Anton Wiraeus med fler. Några Upsala-Ekebyformgivare visas och varje konstnär och formgivare presenteras med flera verk.

Sakletarjakt och arbete i lera förskola – åk5
I utställningen finns många vardagsföremål som berättar om våra hem och livsstilen idag och från tidigare decennier. Från detaljer av bilar till skyddsmasker och bananer. Vi tittar närmare på konstverken och samtalar om vad de berättar. Därefter får varje barn leta upp ett föremål att teckna av i utställningen. I verkstan omvandlas teckningen till en skulptur i lera - ett vardagsstilleben, som också berättar om Uppsala.

Bokningstider
9.30-11.00 2-5/5, 30/5-2/6
12.30-14.00 3-4/5, 31/5, 1/6



 

15 september 2016