Skapande skola

2017/2018

BOKSTAVSPARAD
Animationsverkstad
Förskoleklass - årskurs 3


KLIMATANIMATION
Animationsworkshop
Årskurs: 4 - högstadiet

Läs om båda projekten här som pdf


15 september 2016