Inför skolbesöket

Antal elever 
Max 20 st om man vill kombinera visningen med eget arbete i konstverkstan. 
Annars går helklass bra.

Tid
45 minuter för visning
90 minuter för visning och verkstad

Avgift
Alla besök är gratis för skolor i Uppsala kommun.
Visning för skolor från andra kommuner 400 kr

Hitta hit
Uppsala konstmuseum finns på Uppsala slott, ingång E.
Buss 4, 6, 7, 11 och 20 stannar vid hållplats Slottsbacken. 

För aktuella hållplatser och busslinjer www.ul.se 


15 september 2016