Boka skolvisning


Bokning av skolvisning

Tel 018-727 24 85
E-post Uppsala konstmuseum


Information om skolprogrammet
Rebecka Wigh Abrahamsson, intendent pedagogik, program och utställningar
Tel 018-727 24 84,
E-post rebecka.wigh-abrahamsson

15 september 2016