Skola

Välkommen till Uppsala konstmuseum!

Skapande och samtal om bilder på Uppsala konstmuseum
Uppsala konstmuseum erbjuder gratis visning och verkstad för skolor och förskolor i Uppsala kommun. Konsten uppmanar oss att känna, tänka och skapa och detta tar vi fasta på i vårt ämnesintegrerade skolprogram.

Besöken består av 45 minuters visningar, där gruppen tillsammans med erfaren pedagog övar bildseende och att utveckla språket genom tankar och begrepp med hjälp av konsten. Visningarna kan kombineras med 45 minuters skapande i verkstaden. I verkstadspassen genereras kunskap genom praktiskt arbete. Vi inspireras av konstnärliga tekniker, frågeställningar i utställningarna och metoder för bildkommunikation. Ofta arbetar vi tillsammans i grupp. Vi utlovar ett lekfullt, inspirerande och lärande möte med konsten på elevernas egna villkor. 

Skolprogram hösten 2017


VI ERBJUDER

Visningar av utställningar
Här övar vi bildseende och att utveckla språket genom tankar och begrepp med hjälp av konsten.

Verkstadsarbete eller workshopar i utställningarna
I verkstadspassen genereras kunskap genom praktiskt arbete. Vi inspireras av konstnärliga tekniker, frågeställningar i utställningarna och metoder för bildkommunikation. Ofta arbetar vi tillsammans i grupp.

Skapande skola-projekt, temadagar med mera
Uppsala konstmuseum arbetar gärna i längre pedagogiska projekt med enskilda skolor. Vi kan vara med och utforma projekten och förmedla kontakter till konstnärer. Projekten kan starta med ett besök på museet. På vår hemsida hittar du erbjudanden om Skapande skola-projekt.

 

15 september 2016