Revolve 2017

Performance Art Days
12-13 maj 2017

Performancekonst som under 33 timmars festival förflyttar sig mellan olika platser i staden. Revolve vill samla och lyfta fram en rikedom av uttryck och konstnärliga strategier som kan utmana, berika och motsäga varandra. 

Revolve arrangeras av Uppsala konstmuseum, Uppsala Konsert & Kongress, Köttinspektionen Dans och Gustaf Broms i samarbete med Royal College of Art, London.


1 december 2016