Uppsala konstmuseum + Uppsala Konsert & Kongress

Samarbetet fortsätter med konserter och konst under 2017.

Heli Ryhänen
Another Frequency
Installation. Tyg, spets, koppartråd, stål. 2010
24 maj – 22 juni 2017

Plats: Uppsala Konsert & Kongress

Heli Ryhänen är född 1971, bosatt och verksam i Tammerfors. I Heli Ryhänens installation ”Another Frequency” hänger det från taket ett antal figurer samlade kring ett bord med en kandelaber i en helt klart borgerlig miljö. Positionen är stilla men kan snabbt övergå i aktivitet. Tyngdkraften och lättheten står i kontrast. Materialet är tunn textil och tekniken sömnad. Det i sig ger ett intryck av kontrasten skörhet och styrka, men bär också med sig annan berättarkonst, den magiska dockteatern. Här är det vi betraktare av konstverket som fyller figurerna med liv, kött och blod och är aktiva i berättelsen. I skulpturens uttryck finns också en osäkerhet om vilken verklighet vi befinner oss i. Vad är vaket och vad är dröm, vad är medvetet och vad är omedvetet? Ryhänens skulptur är med sin stillhet mer frågande och undrande än aggressivt påstående. Svaren får vi fundera på.

Konstverket och den kommande utställningen Itsenäisyys, 23 september–19 november på Uppsala konstmuseum, är en del av uppmärksammandet av 100-årsjubiléet av Finlands självständighet. Med stöd av Uppsala kommun finskt förvaltningsområde.

Bended Needs
Katrin Westman
Uppsala Konsert & Kongress 4 september - 29 oktober
Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala Konstmuseum i samarbete med Region Uppsala.

Katrin Westman konst är hudnära ur många aspekter, både i sin färgskala, penselföring och känslighet. Konstnären arbetar i en tradition av undersökningar av måleriets gränser. I verket Bended Needs har en målad mdf böjts samman av ett rep. Verket blir kropp, skulptur möter måleri och löses upp i ett motstånd som håller målningen i ett grepp. Westman är utbildad på Umeå konsthögskola och är verksam i Stockholm.

Eating You Alive
Veronica Brovall
Skulptur 2013, glaserad keramik, 135 h x 54 x 50 cm
Uppsala Konsert & Kongress 6 november – 12 november

Veronica Brovalls estetik är uttrycksfull och direkt i en sorts punkig expressionism. Liksom gatans graffiti använder konstnären ibland också ord och bokstäver som både budskap och bildelement i sina skulpturer. Här kan exempelvis ordet ”WANT” skönjas. Brovall använder också vardagliga föremål som hon gjuter av och för in i konstverket. I denna skulptur blir den rödglaserade replikliknande formen som en stort flätat hår på den svart-vita figuren.


Tomhet
Maria Andersson
Uppsala Konsert & Kongress 8 december - 15 januari
Maria Andersson skapar organiska skepnader. Lin och hampa vävs och flätas, får gestalt och eget liv. Stillsamt tar de rummet i besittning. Konstnären har inspirerats av Tomas Tranströmer dikt ”Vermeer” och frasen Jag är inte tom, jag är öppen. Precis som hos poeten är mellanrummen mellan orden eller trådarna lika betydelsefulla. Här bildas ett ljusspel och formen får kropp. Maria Andersson är utbildad på HDK i Göteborg och verksam i Stockholm. 

 

21 februari 2017