Lovprogram

Idun Baltzersen - detalj från utställningen Dialog i teckning

Idun Baltzersen, detalj ur collage från utställningen Dialog i teckning som visas på konstmuseet.


15–18/8 10.00–16.00
Sommarworkshop: Selfie / Självporträtt – Berätta om dig själv genom konst!
Ålder: 13–16 år
Pris: ingen avgift
Ta med egen lunch

Just nu visas spännande exempel på porträtt i lera, teckning och måleri. Hur kan en selfie
se ut, och kan man jobba vidare med temat i andra material? Lerinstallationer utomhus eller
teckning med sprayfärg? 

Pedagog: konstnären Natasha Dahnberg

Anmälan senast 8/8
till konstmuseum@uppsala.se

 6 februari 2017