Lovprogram

13–17/6 10.00–15.00
Teaterworkshop, docktillverkning och dockteater med Arabiska Teatern
Språk: arabiska och svenska.
Ålder: 8-15 år
Plats: Reginateatern, Uppsala konstmuseum
Enklare lunch ingår och serveras varje dag
Pris: ingen avgift

Kom och var med och tillverka dockor, skriv manus och spela dockteater. Tillsammans
med Arabiska Teaterns skådepelare skapar vi en dockteaterföreställning. Du får lära dig
docktillverkning på Uppsala konstmuseum. Teater och manusövningar på Reginateatern.
I slutet av kursen spelar vi upp vår alldeles egen föreställning på Reginateatern.

10.00–12.00 Reginateatern: teaterworkshop
13.00–15.00 Konstmuseet: docktillverkning
17 juni 13.00 föreställning på Reginateatern

Arrangörer: Reginateatern, Uppsala konstmuseum och Arabiska Teatern i samarbete
med Kulturskolan Uppsala.

Anmälan: maria.bjork@uppsala.se, 018-7278333


19–22/6 10.00–15.00
Sommarlovskul - Fantastiska djur
Ålder: 7–12 år
Pris: ingen avgift
Ta med egen lunch

Under lovveckan fantiserar vi om djur från Pockémon GO till husdjur. Vi inspireras även
av konstnären Ulla Fries som sätter samman människor, insekter, fladdermöss och örnar
i finurliga gestalter. Under veckan lär vi oss olika tekniker inom teckning, måleri samt
skulptur och har kul tillsammans.

Ylva Elzén är tecknare och konstpedagog som leder gruppen på museet.

Anmälan senast 8/6
till konstmuseum@uppsala.se


15–18/8 10.00–16.00
Sommarworkshop: Selfie / Självporträtt – Berätta om dig själv genom konst!
Ålder: 13–16 år
Pris: ingen avgift
Ta med egen lunch

Just nu visas spännande exempel på porträtt i lera, teckning och måleri. Hur kan en selfie
se ut, och kan man jobba vidare med temat i andra material? Lerinstallationer utomhus, eller
animationer och teckning med sprayfärg? 

Anmälan senast 8/8
till konstmuseum@uppsala.se

 



6 februari 2017